Вiдеоспiвбесiда
Кандидатiв
Iнновацiйна розробка для пiдбору персоналу без вашої участi.
На перших етапах пошуку ви переглядаєте необмежену кiлькiсть iнтерв'ю та обираєте кандидатiв для подальшого вiдбору за лiченi хвилини. Оптимiзацiя процесiв
та якiсний рекрутинг в однiй вкладцi.
CVpool - платформа, яка полегшить пошуки i дозволить ефективно працювати де завгодно.
Ви надсилаєте кандидату доступ до сервiсу у виглядi посилання, i вiн вiдповiдає програмi на заздалегiдь створенi вами питання.
Зареєструйтеся
на платформi
Створiть вакансiю
й опишiть вимоги
Додайте
запитання
Надiшлiть
запрошення
кандидатам
Отримайте
вiдеовiдповiдi та
оцiнiть кандидатiв
Запросiть кандидатiв
до наступного етапу
ЯК ПРАЦЮЄ ПЛАТФОРМА?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ЯКI ЗАВДАННЯ ВИРIШУЄ ПЛАТФОРМА?
Запланованi зустрiчi часто скасовуються або переносяться,
що руйнує робочий графiк
Планування робочого простору та процесу тепер повнiстю у ваших руках. Обирайте зручний час для перегляду вiдеоспiвбесiд. Залучайте одразу колег до обговорення кандидата та його об'єктивної оцiнки.
Майже весь робочий час витрачається на пошук
кандидатiв
Вiдеоспiвбесiда заощаджує до 50% часу на пошук спiвробiтника. До 30% зменшує витрати на рекрутинг. Ефективнiсть найму, у порiвняннi зi звичайною спiвбесiдою, зростає на 75%.
Не повністю сформоване бачення портрету потенцiйного кандидата
Переглядайте запис необмежену кiлькiсть разiв, промотуйте, ставте на паузу або вимикайте.
Такий функцiонал дає можливiсть сформувати свої побажання до кандидата та одразу визначитись, кого варто запросити до особистого спiлкування.
Кандидат в резюме i кандидат
в реальностi – рiзнi люди
На перших етапах вiдбору вам не потрiбно зустрiчатись з кандидатом особисто, адже платформа проводить спiвбесiду замiсть вас. Чудова можливiсть вже на цьому етапi порiвняти кандидатiв та вiдсiяти непотрiбних.
Замовити презентацiю
Запоповнiть особистi данi
1. Як ви думаєте, кандидати будуть користуватися платформою?
Так! Кандидату бiльше не потрiбно вiдвiдувати нескiнченну кiлькiсть спiвбесiд, витрачати час, сили та грошi. Середня тривалiсть вiдеоiнтерв'ю з CVpool займає 10-15 хвилин, що значно заощаджує час. Кандидати оцiнюють компанiю як iнновацiйну, коли дiзнають про автоматизований формат спiвбесiди.
2. Чому CVpool суттєво новий формат, а не аналог вiдеомесенджера?
Вiдеомесенджер - це альтернативний варiант живiй зустрiчi, який потребує планування, точно зазначеного часу, присутностi обох сторiн та дiалогу. Тобто, нiчого не змiнюється, окрiм формату.

CVpool - програма, яка самостiйно проводить спiвбесiду, тому мiсце i час не мають значення! Ви надсилаєте кандидату доступ до сервiсу у виглядi посилання, i вiн вiдповiдає на заздалегiдь створенi вами питання. Також у CVpool можна створювати коментарi та критерiї оцiнювання, якi бачите тiльки ви й колеги з якими ви обговорюєте кандидата.
3. Для яких вакансiй CVpool бiльш ефективний?
CVpool ефективний для будь-яких вакансiй. Використовуйте платформу для масового вiдбору, вакансiй середньої управлiнської ланки, для пошуку топменеджерiв й IT-спецiалiстiв. Географiя кандидатiв немає кордонiв: ви можете спiлкуватися з кандидатами з iнших мiст та країн.
Якщо Ви зацiкавилися тестуванням
платформи
Отримайте 5 безкоштовних iнтерв'ю вже сьогоднi!
Ми в соц.мережах: